Firma

Přihlášení na bezplatný webinář on-line nebo ze záznamu 5.4.2024 13:00 ZDE
Rozsah – 30 min.
Co se na webináři dozvíte:
1. Jak nastavit Váš profil na Registru praxí
2. Jak nabídky praxí/stáží nejen spravovat, ale i zacílit na žáky či studenty konkrétních škol
3. Co je to ověřená nabídka a jaké přináší výhody
4. Jaké jsou aktivity Registru praxí v oblasti spolupráci se školami a jak je možné se do nich
zapojit

CO NABÍZÍME:

Zaměstnavatelům chceme pomoci najít budoucí zaměstnance mezi studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Navázání vztahu se studentem ještě v době studia umožní firmě najít potenciál studentů, snáz si je udržet a rychleji začlenit do chodu firmy. Registr praxí zvyšuje kredit vaší firmy v očích studentů a umožňuje navázat spolupráci nejen se studenty, ale i školami ve Vašem oboru. Pokud již dnes máte rozvinutou spolupráci se školami, umožňíme Vám spolupráci standardizovat, čímž zjednodušíte komunikaci se školou (cíle praxe, zpětná vazba, hodnocení praxí) a ve finále zefektivníte vaší spolupráci. To firmě sníží náklady a časovou náročnost spojenou s poskytováním praxí.

KDE ZAČÍT:

 • Zaregistrujte se v Registru praxí
 • Vložte nabídky praxí
 • Obraťte se na Centrum praxí, které vám pomůže využít možnosti Registru praxí dle skutečných potřeb vaší firmy

S ČÍM VÁM REGISTR PRAXÍ POMŮŽE:

 • oslovit studenty plošně v ČR
 • přehledně vidět zájem studentů o vaše nabídky, sledovat průběh jednání se studenty i jejich profily (včetně jejich kompetencí)
 • dostat do e-mailu okamžitě informaci, když vám student či škola přes Registr napíše (zájem o praxi, diskuzní příspěvek, report z praxe)
 • importovat vaše nabídky i z jiných systémů
 • komunikovat efektivně se studenty, školami i vašimi praktikaty na praxi
 • přehledně spravovat praxe ve vaší firmě
 • vložit do systému vaše vedoucí praxí, kteří následně mohou spravovat svoje nabídky praxí i praktikanty, kteří jsou u nich na praxi
 • sledovat Reporty z praxe vašich praktikantů
 • rychle a efektivně vložit hodnocení praxe přizpůsobené potřebám vašim či školy, kterou daný student studuje

ZAPOJENÍM DO REGISTRU PRAXÍ SE PODÍLÍTE NA STANDARDIZACI PRAXÍ V ČR

Vzorová smlouva o zabezpečení odborné praxe

Menu