Škola

CO NABÍZÍME:

Registr praxí umožňuje středním školám, vyšším odborným školám a vysokým školám užší spolupráci s firemní i veřejnou sférou, která zvyšuje šanci jejich studentům k získání praxe v oboru studia. Systém zohledňuje specifika jednotlivých typů vzdělávání, tedy kopíruje vždy potřebu konkrétní zapojené školy. Škole zároveň umožňuje definovat potřebné cíle praxe, které jsou součástí jejich studijního programu, stejně tak jako definovat kompetence, které se pro jednotlivé typy praxe jejich studentů mají na praxi hodnotit. Škola má možnost monitorovat průběh praxe jejich studentů, tedy v případě problémů studenta na praxi je o události včas informována.

KDE ZAČÍT:

  • Zaregistrujte se v Registru praxí
  • Vložte oblasti zájmu o praxe vašich studentů (Správa nabídek)
  • Obraťte se na Centrum praxí, které vám pomůže využít možnosti Registru praxí dle skutečných potřeb vaší školy

S ČÍM VÁM REGISTR PRAXÍ POMŮŽE:

  • oslovit firmy a další poskytovatele praxí plošně v ČR
  • definovat cíle praxí tak, aby odpovídaly studijnímu programu
  • dostat do e-mailu okamžitě informaci, když vám váš student či firma přes Registr napíše (zájem o spolupráci, diskuzní příspěvek, report z praxe)
  • komunikovat efektivně se studenty, firmami i vašimi zaměstnanci, kteří mají nad praktikanty dozor z pohledu studijního programu
  • mít přehled o svých studentech, kde je který na praxi a jak praxe probíhá
  • vložit do systému vaše tzv. Studijní garanty, kteří následně mohou mít přehled o “jejich“ studentech na praxi

ZAPOJENÍM DO REGISTRU PRAXÍ SE PODÍLÍTE NA STANDARDIZACI PRAXÍ V ČR

Vzorová smlouva o zabezpečení odborné praxe

Menu